Kundalini Yoga werkboek

Yoga ondersteunt in het zorgen voor jezelf en de ander

Dankbaar en blij zijn we dat het boek ‘Yoga ondersteunt in zorgen voor jezelf en de ander’ nu klaar is voor gebruik en gecertificeerd door KRI – Kundalini Research Institute Amerika.

Dit Kundalini Yoga werkboek is geschreven voor het Programma ‘Yoga ondersteunt in zorgen voor jezelf en de ander’, bedoeld voor ieder die meer ‘self-care’ kan gebruiken zoals mantelzorgers, mensen die werken in de zorg of op welke wijze dan ook zorgen voor een ander.

De yoga in dit boek is beschreven voor een brede doelgroep. De oefeningen zijn namelijk weergegeven voor op de mat en voor op de stoel, dus ook voor mensen op hoge leeftijd of met een lichamelijke conditie. 

Heb je behoefte aan meer self-care, dan kan dit Yogaprogramma jou inzichten bieden en handvaten geven om in je dagelijkse leven toe te passen. Stuur voor meer informatie en voor aanmelding een bericht via het contactformulier van deze website.

Kundalini Research Institute Specialty Course
Kundalini Research Institute KRI

Heel Dankbaar – het boek is nu ook uit in de Engelse vertaling!

Kundalini yoga for Selfcare and Caregivers

Dankbaar dat KRI het initiatief nam om het boek Kundalini yoga voor Zelfzorg en Mantelzorgers te vertalen en uit te geven. Het is een uitgebreide versie van het Nederlandse boek. Dank aan alle mensen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit boek.

Voor ieder die opzoek is naar meer zelfzorg en zelfliefde en zichzelf wil ondersteunen door Kundalini Yoga kan dit boek een richtingwijzer zijn op jouw unieke levenspad.

Dit is de eerste aankondiging in het Engels van KRI

 

Sat Naam, dear yogis and yoginis!

Are you experiencing ongoing stress and looking for techniques to improve your self-care routine? Are you a caregiver looking for ways to support yourself and find balance in the midst of your caregiving duties?

We have the perfect resource for you: Kundalini Yoga for Self-Care and Caregivers, which includes Yoga Chair options.

Written by experienced yoga teachers and caregivers, this comprehensive program is designed to empower you to use yoga and meditation as tools for self-support and self-care. Through a series of 11 chapters, the program guides you on a journey of self-discovery, helping you to:

  • better understand your boundaries,
  • recognize your needs,
  • improve your physical and mental flexibility,
  • and cultivate self-acceptance.

Don’t miss out on this opportunity to nourish yourself and find balance in the midst of your caregiving journey!

With kindness,

KRI Publishing 

Wil je het boek kopen, klik dan op de knoppen hier onder of google; Kundalini Yoga for Selfcare and Caregivers,  en je vind een instantie waar je het kan bestellen. Let ook op de verzendkosten bij de diverse instanties. 

Wij lopen ieder ons eigen unieke levenspad maar zijn niet alleen. 

 

Ivonne Wopereis en Monique Siahaya lopen beide hun eigen unieke pad, maar zijn niet alleen. We beseffen dat er vele mensen ons voorgingen en mensen met ons en langs ons gingen, en dat er nog veel mensen zullen volgen. Wij lopen stukken samen op en wisselen uit, over onze ervaringen. We bewandelen gemeenschappelijke delen zoals de Kundalini yoga weg, en ervaren ieder onze eigen weg hierin. Ook het pad als mantelzorger hebben we afzonderlijk samen bewandeld en de zoektocht naar self-care.

Door deze ervaringen met onszelf en al die anderen mensen is het boek Kundalini yoga voor self-care en caregivers ontstaan. Nu een mijlpaal op het pad, door Kundalini Research Instituut uitgegeven op 10 februari 2023, met dit Engelse boek als prachtig resultaat.

Loop je ook op jouw pad, en weet je dat dit jouw weg is. Weet dat je niet alleen loopt er zijn mensen je voor gegaan, en natuurlijk geen weg is dezelfde en je kan het alleen zelf doen. Maar een richting aanwijzer of een leidraad kan ondersteund zijn.

Veel liefde en licht gewenst op dit  pad. 

Ivonne Wopereis en Monique Siahaya 

 https://kundaliniresearchinstitute.org/en/kundalini-yoga-for-self-care-and-caregivers/